Podpora Euroregion Praděd

Na kole přes hranice 2

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003298

Žadatel: Force Team Jeseník

Partner: Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy

Cílem projektu je prohloubení a upevnění nově vzniklého partnerství mezi oběma spolky zaměřenými na cyklistiku pro děti a mládež, tak aby v budoucnu tato spolupráce fungovala a vedla k rozvoji a výměně zkušeností. Současně tak i k učení se navzájem, předávání zkušeností v rámci cyklistiky, práce s dětmi i mezi partnery. Dojde k uskutečnění 1 akce - 4denní česko-polské soustředění pro děti a mládež a předávání zkušeností mezi trenéry.

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU PRADĚD  

 

 

Rowerem przez granicę 2

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003298

Žadatel: Force Team Jeseník

Partner: Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy

Celem projektu jest pogłębienie i utrwalenie nowo powstałego partnerstwa pomiędzy stowarzyszeniami nastawionymi na jazdę na rowerze dla dzieci, tak aby w przyszłości ta współpraca działała i prowadziła do rozwoju i wymiany doświadczeń. Jednocześnie ucząc się od siebie nawzajem, przekazując doświadczenia z jazdy na rowerze, pracy z dziećmi i pomiędzy partnerami. Odbędzie się 1 impreza - 4-dniowy czesko-polski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami.

 

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU PRADĚD  

 

 

Na kole přes hranice

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002525

Žadatel: Force Team Jeseník

Partner: Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy

Cílem projektu vytvoření trvalého partnerství mezi oběma spolky zaměřenými na rozvoj dětí a mládeže pomocí cyklistiky, tak, aby i v budoucnu tato spolupráce fungovala a vedla k rozvoji a výměně zkušeností pro děti a mládež. Dalším nedílným cílem je prohloubení mezilidských vztahů, navázání nových kontaktů, podpora posílení identity a zavedení nové tradice spolupráce v oblasti cyklistiky. Tj. vybudovat novou komunitu, která bude spolupracovat napříč oběma státy, a to i přes jazykovou bariéru. Společně vytvořit zázemí a podmínky pro konání sportovních akcí, kterých se budou díky projektu účastnit další a další lidé, především děti, a to z obou zemí. Do projektu se zapojují dva spolky zaměřené na turistickou, ale i závodní cyklistiku. Hlavní náplní obou klubů je tzv. "královna cyklistiky" - silniční cyklistika. Oba spolky fungují řadu let a jejich prioritou je práce s dětmi a výchova cyklistických talentů.

 

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU PRADĚD  

 

 

Rowerem przez granicę

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002525

Žadatel: Force Team Jeseník

Partner: Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy

Głównym celem projektu jest stworzenie trwałego partnerstwa między oboma stowarzyszeniami skoncentrowanego na rozwoju dzieci i młodzieży poprzez jazdę na rowerze, aby w przyszłości ta współpraca działała i prowadziła do rozwoju i wymiany doświadczeń. Kolejnym celem jest pogłębianie relacji międzyludzkich, nawiązywanie nowych kontaktów, umacniania tożsamości i wprowadzanie nowych form współpracy w dziedzinieaktywności rowerowej. To znaczy - zbudować nową społeczność, która będzie współpracować po obu stanach granicy, pomimo bariery językowej. Wspólnie stworzyć tło i warunki do wydarzeń sportowych, w których weźmie udział coraz więcej osób, zwłaszcza dzieci, z obu krajów. W projekcie biorą udział dwa stowarzyszenia zajmujące się organizowaniem pieszych i rowerowych konkurencji. Główną działalnością obu klubów jest tzw. ?Królowa kolarstwa? - kolarstwo szosowe. Oba stowarzyszenia działają od wielu lat, a ich priorytetem jest praca z dziećmi i rozwój talentów sportowych.

 

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU PRADĚD  

                                                                         

 
Nahoru