Gymnázium Jeseník

Gymnázium se sportovní přípravou

Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia s aktivní sportovní činností. Hlavním cílem je nejen příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření, ale i příprava pro činnost v oblasti sportu, a to i toho profesionálního.

 

Zaměření na cyklistiku

Rozmanitý trénink v rámci sportovní třídy Gymnázia Jeseník je zaměřený na všeobecnou průpravu. V létě probíhá výhradně na kolech a v zimě je doplněný běžeckým lyžováním, plaváním nebo silovými sporty v tělocvičně. Důraz je kladen na individuální přístup a kvalitu tréninku tak, aby vyhovoval nejen závodníkům, ale i amatérským sportovcům. Trénink je zajištěn trenéry Gymnázia Jeseník ve spolupráci cyklistickým týmem Force team Jeseník. Součástí je také regenerace a cvičení s fyzioterapeutem.

Skloubením kvalitního studia a profesionálním sportovním tréninkem je ideální kombinací pro přípravu na nejvyšší soutěže v disciplínách silniční cyklistika, horská cyklistika a cyklokros.

Odchovaní cyklisté se pravidelně účastní závodů Českého poháru, kde se umisťují na stupních vítězů nebo vysoko v tabulce. Nejlepší z nich pak reprezentují i v zahraničí. Aktuálním příkladem stoupající hvězdy je náš Filip Řeha.

 

Gymnázium Jeseník

Jesenické gymnázium je atraktivní vzdělávací institucí s aktivními žáky, pedagogy a trenéry. Studijní zaměření je rozmanité, kromě všeobecného směru i na robotiku (rozšířená výuka) anebo sport (cyklistika, lyžování, lezectví). Gymnázium využívá inovativní vzdělávací metody za pomoci moderní techniky a vybavení a spolupracuje s mnoha vnějšími partnery.

Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů a k práci v týmu. Učí se rozpoznat své silné stránky a správně rozhodnout o budoucí profesní kariéře. Výuka respektuje individuální potřeby žáků a mezi učiteli a žáky jsou nastavena a dodržována pravidla komunikace na základě vzájemného respektu. Ve škole panuje přátelská atmosféra, zdravé klima a žáci se zde cítí bezpečně, příjemně a svobodně.

 

Nabízené studijní obory:

79-41-K/81 Gymnázium - osmileté gymnázium (prima - oktáva)

Forma studia: denní studium

Ukončení studia: maturitní zkouška

 

79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté gymnázium (první - čtvrtý ročník)

Forma studia: denní studium

Ukončení studia: maturitní zkouška

 

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou – čtyřleté gymnázium (první – čtvrtý ročník)

Forma studia: denní studium

Ukončení studia: maturitní zkouška

 
Nahoru